Založení společnosti v USA: Jak na to a na co si dát pozor?

Založení společnosti v USA není složité. Podnikat tam můžete i v případě, že v USA nemáte trvalé bydliště. USA se právem označují za daňový ráj. Při podnikání se tak vyhnete zbytečné byrokracii a získáte výhodné daňové podmínky, vysokou ochranu majetku i anonymitu vlastnictví. Nejoblíbenějšími druhy společností jen C korporace a LLC, jejichž založení je rychlé a přijde vás na několik dolarů.

Podmínky pro založení společnosti v USA

Podmínky založení firmy v USA se liší podle státu, ve kterém budete podnikat. Mezi nejoblíbenější destinace pro offshore podnikání patří Delaware, Wyoming, Nevada, Arkansas, Oregon nebo Jižní Dakota.

Ať už si vyberete jakýkoliv typ firmy a stát založení, zpravidla vždy budete potřebovat informace o zakladateli či zakladatelích. V případě, že se jedná o fyzickou osobu, je nutné si připravit:

 • kopii mezinárodního cestovního pasu a dalšího dokladu totožnosti,
 • své jméno, příjmení, datum a místo narození,
 • adresu trvalého bydliště,
 • vízum.

Jak založit firmu v USA

Pokud firmu zakládáte jako osoba právnická, je k těmto náležitostem ještě potřeba přidat různé dokumenty o firmě. Ty obsahují například stanovy nebo zápisy ze schůzí.

Dále je vždy nutné poskytnout název společnosti a předmět jejího podnikání. Všechny dokumenty musí být přeloženy do angličtiny a úředně ověřeny. Nezbytností je také americká adresa firmy. Pokud se v Americe nenacházíte, využijte virtuální kancelář.

Podmínkou je také otevření amerického bankovního účtu. Ten si můžete nechat otevřít ve chvíli, kdy obdržíte IEN. Tedy číslo vaší firmy, které je obdobné jako naše české IČ.

Pokud si chcete založení firmy v USA usnadnit, využijte služby agentů, kteří vás celým procesem provedou.

Jak založit firmu v usa

Druhy společností v Americe

Nejoblíbenějšími druhy firem pro cizince je LLC nebo INC společnost.

C korporace

C corporation, která je podobná české akciové společnosti, přináší pro podnikatele hned několik výhod:

 • Prestižní forma společnosti.
 • Můžete s ní podnikat, vlastnit nemovitosti, akcie i obchodní podíly.
 • Vhodná i pro holding.
 • Založíte ji během pár dní.

Za akcionáře i ředitele INC je považován zakladatel firmy. Pokud nechcete být vedeni v čele firmy, můžete využít takzvaného jmenovaného akcionáře i ředitele. Díky tomu nebudete figurovat na žádných dokladech ani v obchodním rejstříku.

Povinností při zakládání je stanovení alespoň jednoho ředitele, akcionáře a sekretáře. Těmi vždy musí být fyzická osoba. Výjimkou je ředitel, který, v určitých případech může být i právnickou osobou. To platí ale pouze ve chvíli, kdy se zároveň objevuje i jiný ředitel jako fyzická osoba.

LLC společnost

Nejjednodušší variantou pro nerezidenty je založení LLC společnosti, která je obdobou české s.r.o. Pokud si ji například založíte ve státě Delaware, vyjde vás to na 90 amerických dolarů.

 • LLC společnosti nemají povinnost vést účetnictví a následně jej předkládat.
 • Jsou vedeny jako osobní společnosti, takže společníci neručí za jejich závazky.
 • Není stanovena minimální výše základního kapitálu.
 • Může být založena fyzickou i právnickou osobou.
 • Zakladatel firmy může jmenovat ředitele nebo majitele, a nefigurovat tak v obchodních listinách.

podnikání v usa

Offshore firma a daně v USA

V USA jsou tři typy daní:

 • Federální (daň z příjmu, daň z kapitálových výnosů, DPH).
 • Státní. Dle jednotlivých států.
 • Místní (daň z nemovitosti, daň ze mzdy, licenční poplatky). Liší se dle jednotlivých jurisdikcí.

Podmínky pro podnikání v USA jsou příznivé. Mezi Amerikou a Českou republikou platí zákaz dvojího zdanění. Pokud si tedy v USA zřídíte offshore firmu, pak se vás, jako zahraničního podnikatele, netýká žádné placení daní z příjmů. Licenční poplatky či dividendy jsou pak zdaňovány 30% daňovou sazbou.