Práce v USA pro Čechy

Jak se uchytit v USA prostřednictvím práce? Rozhodně to není nic jednoduchého. Pokud není vaším cílem jen několikaměsíční pracovní zkušenost například při studiu, budete muset potenciálního zaměstnavatele opravdu zaujmout. Práce v USA je dostupná spíše mladým lidem a studentům v rámci různých výměnných programů, lépe placené pozice jsou nabízeny jen těm nejlepším. Jaké možnosti americký pracovní trh Čechům nabízí, kolik si zde lze vydělat a jak je to s pracovními vízy?

Sezónní práce v USA

Práce v USA pro Čechy může mít mnoho podob. Nejčastěji jsou však využívány krátkodobé pracovní pobyty spojené se studiem či cestováním. Dosáhnout dlouhodobého pracovního poměru na některé z lepších pozic není zrovna snadné.

Často se tak jedná spíše o sezónní práce, například v rámci programu Work and Travel nebo letní brigády při studiu na středních či vysokých školách.

Za účelem hledání práce v zahraničí jsou Spojené státy velice oblíbené a jednotlivé pracovní pozice je třeba zajišťovat už před odjezdem do země. Záleží také na konkrétním typu víza, které pracovní pozice tak trochu předurčuje. Spojené státy mají v tomto ohledu propracovaný a přesný systém.

Typy pracovních víz

Bez některého z pracovních či studentských víz nelze v USA vykonávat jakoukoliv práci. Není také možné jet do země na turistická ESTA víza a o pracovní vízum zažádat až na místě. Vždy je potřeba získat vízum předem, stejně jako konkrétní pracovní pozici.

Níže je přehled všech typů pracovních víz, která lze pro práci v USA využít.

B-1 vízum

Tenhle typ víza je určen především pro pracovní cesty, to znamená, že se netýká těch, kteří by chtěli získat klasické pracovní místo přímo v USA. B-1 vízum opravňuje držitele k prezentování své firmy či značky, účastni na pracovních veletrzích, workshopech a podobně. Spadají sem i dobrovolnické práce.

H víza

H víza se dělí na několik podskupin – H 1 až H 3 víza. Pokud byste chtěli získat například dlouhodobější pracovní poměr v některé ze specifických pracovních oblastí, H víza se vás budou týkat.

H1a a H1b víza jsou zaměřena na zdravotnické pracovníky a zaměstnance ve specifických oborech, které vyžadují vysokoškolské vzdělání.

H2a a H2b jsou určena lidem, kteří chtějí v USA pracovat v oblasti zemědělství nebo v rámci sezónních prací. Tato víza a H víza obecně, jsou však obvykle udělována lidem, jejichž pracovní pozice by se nedala zaplnit žádným občanem USA.

H3 víza jsou určena pro pracovníky cestující do USA kvůli zaškolení.

J-1 vízum

Tento typ pracovního víza využívají Češi nejčastěji. Jsou určena pro krátkodobé výměnné pracovní pobyty a stáže. Spadá sem například oblíbený program Work and Travel. J-1 víza však mohou využít jen středoškolští či vysokoškolští studenti nebo účastníci au-pair programů.

O a P víza

O a P víza se obvykle týkají umělců nebo jinak nadaných lidí, například sportovců či vědců.

Omezenou práci lze vykonávat i na studentská víza. Konkrétně při prezenčním studiu u víza typu F-1.

Jak najít práci v USA?

Jak už zde bylo zmíněno, pracovní pozici je třeba hledat předem, jelikož konkrétní pracovním vízum v USA  je vydáváno s ohledem na tyto pozice.

Základem pro úspěšné získání pracovního víza je tedy zvací dopis od budoucího zaměstnavatele nebo podepsaná smlouva.

Jak a kde práci shánět? V první řadě samozřejmě záleží na typu pracovní pozice. Nejčastěji jsou k tomuto účely využívány pracovní agentury, které vás provedou veškerými administrativními úkony a pomohou s kontaktem se zaměstnavateli.

Agentury si samozřejmě berou za své služby provize, ty mohou být v některých případech splaceny až z výdělku na dané pozici. Velký potenciál má i hledání práce na vlastní pěst, nejčastěji přes známé nebo prostřednictvím různých webových stránek s pracovními pozicemi.

Obecné podmínky a požadavky pro získání práce v USA

Získat pracovní povolení lze jen s některým z víz. Konkrétní podmínky se tak odvíjejí hlavně od požadavků na jednotlivá víza.

K vystavení pracovního víza jsou zapotřebí následující základní položky:

  • Cestovní pas platný po dobu pobytu a 6 měsíců poté
  • Vyplněný formulář DS-160 (online žádost o vízum)
  • Doklad o zaplacení poplatku za žádost o vízum (výše poplatku se liší dle konkrétního typu víza)

Dále jsou vyžadovány pracovní smlouvy nebo zvací dopisy od budoucích zaměstnavatelů, potvrzení o probíhajícím studiu nebo potvrzení o dosaženém vysokoškolském vzdělání (nutné pro víza typu H). Pro víza H je také nutná tzv. petice od zaměstnavatele dodávaná imigračnímu úřadu Spojených států.

Po žadatelích o pracovní povolení může být vyžadováno také zdravotní pojištění, zdravotní prohlídka, doklad o dostatku financí na účtu nebo doklad o splnění zkoušky z anglického jazyka na požadované úrovni.

Požadavky agentur a zaměstnavatelů

Při shánění práce přes agenturu se můžete dostat ke vhodnému zaměstnavateli snadněji, ale přesto po vás budou vyžadovány základní dokumenty a pohovor buďto se zprostředkující agenturou nebo přes Skype přímo se zaměstnavatelem.).

Co se týče dokumentů, obvykle se jedná o motivační dopis v angličtině, životopis i popis toho, k čemu danou pracovní pozici využijete po návratu do ČR.

Američtí zaměstnavatelé mohou také požadovat různé certifikáty (nejčastěji certifikát o složení zkoušky z anglického jazyka), nebo doporučení od bývalých zaměstnavatelů.

Program Work and Travel

work and travel usa letní brigáda

Jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak získat dočasnou práci v USA, je studentský výměnný program Work and Travel. Je určen studentům ve věku 18–30 let, kteří mají za sebou alespoň 1 semestr studia.

Práci lze v rámci programu vykonávat po dobu 2-4 měsíců s tím, že další měsíc je určen pro možnost cestování. Zájemcům jsou nabízeny sezónní práce, které si shánějí sami nebo přes agenturu.

Nejčastější pracovní pozice

Mezi nejčastější pracovní pozice  programu Work and Travel USA patří plavčík, práce v restauraci, pomocné práce v hotelu, práce v rezortech, uklízečka, práce v kempech, zábavních a národních parcích, práce na farmě a podobně.

Zájemci o program využívají agentury i k tomu, aby jim našly možnosti práce s ubytováním v USA. Mít dopředu sjednané i ubytování je totiž značná výhoda.

Mezi oblíbené české agentury patří například Czech-Us, ATEP nebo Student Agency. Agentury pomáhají se zápisem do programu i vyřizováním víza. Výdělek za sezónní práce je daněn, o vrácení daní však lze zažádat po návratu do ČR.

Práce při studiu

Pokud získáte některé ze studentských víz, jste zároveň oprávněni zde i pracovat. Jedná se však o omezené množství práce v rozsahu maximálně 20 hodin týdně a v rámci školního kampusu (například brigáda v knihovně, ve školní restauraci a podobně).

Šanci na získání práce mají i absolventi studia v USA v rámci navazujícího ročního programu Optional Practical Training, v němž mají možnost vyzkoušet si práci v rámci vystudovaného oboru.

Práce na vlastí pěst

Je možná práce v USA bez znalosti jazyka? A lze sehnat práci i mimo výměnné programy nebo agentury? Sehnat nějakou lépe hodnocenou pozici nebo práci mimo sezónní výpomoci není úplně jednoduché. I na pozice jako je například recepční či kuchař si američtí zaměstnavatelé vybírají jen opravdu kvalifikované jedince a jen tehdy, pokud nemohou dané místo obsadit americkým občanem.

I kvůli tomu je potřeba se při žádosti o práci opravdu dobře připravit, přednost mají hlavně tzv. speciální pracovníci v oborech, pro něž je v USA nedostatek zaměstnanců z vlastních řad. Angličtina je obvykle vyžadována.

Pracovní pozice lze vyhledávat na amerických pracovních serverech nebo navštívit například veletrh Job Fair, kde se můžete s potencionálním zaměstnavatelem přímo setkat.

Podnikání v USA

Jednou z možností je i podnikání v USA. V tom případě je ale třeba zřídit nikoliv klasické pracovní, ale investorské vízum typu E-2.

Práce na černo

Spousta lidí rovněž jako možnost výdělku v USA vnímá i ilegální činnost. Práce na černo se ale může hodně vymstít. Pokud si tedy myslíte, že se do země dostanete například na turistické ESTA vízum a pak si někde najdete výdělek na místě, je to obrovský risk. Pozor také na vykonávání jiné práce, než na kterou vám bylo vystaveno vízum. Trumpova protiimigrační politika byla tvrdá a důsledná. Nastavení pokračuje i přes prezidentské období Joe Bidena.

Nezapomeňte, že na ESTU nezískáváte pracovní povolení v USA. Téměř nikdo vás na turistu nezaměstná, zejména na pozice, které jsou public facing (tj. kavárna, restaurace, komunikace, kontakt s lidmi, atp.). Kdyby přišla kontrola, dostane totiž zaměstnavatel značnou pokutu.

Pracovní vízum lze získat nejčastěji pro nějaký nedostatkový obor, tj. např.  IT, pečovatelství, vysoké managerské pozice.

Teoreticky si lze najít práci v USA v režimu nějakého úklidu či práce ve skladu, atd. To ale není oficiálně legální. Vystavujete se riziku vyhoštění ze země a zaměstnavatel riziku pokuty.

Legální varianty práce v USA pro české občany jsou na J-1 víza Au Pair, Kempy (na léto) nebo Work and travel či studentská víza.

Platy a životní náklady v USA

Kolik si lze vydělat prací v USA a jaké jsou zde náklady na život?

Minimální mzda

Minimální mzda se zde liší podle vykonávané práce. Dělí se na mzdu zaměstnanců bez spropitného a se spropitným.

Zaměstnanci bez spropitného pracují od 7,25 dolarů na hodinu, zatímco například barmani, taxikáři nebo portýři v hotelích mají mzdu od 2,13 dolarů (jestliže výše spropitného nevyrovná rozdíl, vyrovná jej zaměstnavatel). Odlišný plat mají také lidé do 20 let, kteří pracují od 4,25 dolarů na hodinu.

Minimální mzdy se pak liší také podle jednotlivých států, nejvyšší jsou v Kalifornii a Washingtonu, nejnižší v Georgii nebo Wyomingu.

Pokud byste tedy pracovali za průměrný plat v hodnotě 8–9 dolarů za hodinu 8 hodin denně, 5 dní v týdnu, můžete si zde měsíčně přijít na něco kolem 1300–1450 dolarů, což rozhodně není žádná velká částka.

Například plavčík v USA představuje celkem dobře placenou pozici a u účastníků programu Work and Travel velice oblíbenou. Lze si zde vydělat mezi 9–12 dolary na hodinu. Jedná se o častý způsob práce na Floridě a v dalších podobných destinacích.

Životní náklady

životní náklady v usa

Ve větších městech se nájmy bytů pohybují kolem 1100 dolarů měsíčně, v centru New Yorku až kolem 3000 dolarů měsíčně. Nejvíce se tak vyplatí spolubydlení nebo ubytování zřízené zaměstnavateli.

Internet vyjde na něco kolem 60 dolarů měsíčně, energie kolem 120 dolarů.

Ceny jídla jsou dost podobné, jako u nás. Například 1 kg kvalitního kuřecího masa pořídíte zhruba za 8 dolarů, kilo jablek za 3-4 dolary, 2 litrovou Coca-colu za 2 dolary, mléko za 1 dolar, toastový chléb za 1,5 dolaru.

Podívejte se, jaké jsou aktuální životní náklady v USA.

Ze zdejšího platu tak jako například sezónní pracovník příliš neušetříte, ale na základní náklady i následné cestování by měl postačit. Pokud byste měli štěstí a dostali některé z víz typu H, která jsou určena pro opravdu vzdělané a vysoce kvalifikované jedince v rámci práce v USA, plat bude jistě o poznání vyšší.