Víza do USA

Systém víz ve Spojených státech amerických není úplně jednoduchý a vždy je třeba přesně vědět, pod kterým z nich můžete do země vstoupit. Pro krátkodobé turistické cesty platí mezi USA a Českou republikou bezvízový styk, pokud však chcete v zemi pobýt déle nebo zde pracovat či studovat, vyřízení některého z víz vás nemine. Která víza do USA budou vhodná pro váš konkrétní typ cesty, jak a kde je vyřídit a jaká může být cena víza?

Nepřistěhovalecká víza – základní přehled

V tomto článku se budeme věnovat především dočasným, tedy nepřistěhovaleckým vízům. Jejich dělení není úplně jednoduché a například na studentské či pracovní pobyty existuje hned několik typů víz rozdělených dle konkrétnějších kritérií.

Je třeba se také připravit na to, že k udělení víza je vyžadováno mnoho dokumentů, například potvrzení o studiu, itinerář cesty, pracovní smlouva a další.

Americká ambasáda rovněž vyžaduje celkem dost dodatečných informací včetně stavu vašeho účtu, takže je třeba mít vždy dopodrobna prozkoumané požadavky pro konkrétní vízum. Níže je tabulka dostupných nepřisěhovaleckých víz, o které mohou občané ČR zažádat na americké ambasádě.

Popis Typ víza
Diplomaté, vládní úředníci A-1/A-2
Zaměstnanci v domácnosti držitelů víz A-1/A-2 A3
Služební cesty
Domácí zaměstnanci
Akademici, vědci a studenti
B-1
Dovolená, turistika, léčebný pobyt B-2
Členové posádek letadel a lodí C-1/D
Mezinárodní obchodníci, Investoři E-1/E-2
Australští profesionální specialisté E-3
Studenti: akademické a odborné vzdělávání F-1/M-1
Zaměstnanci mezinárodních organizací G-1/G-4
Domácí zaměstnanci držitelů víz G-1/G-4a G-5
Víza založená na zaměstnání, pracovní víza H (H1a-H4)
Novináři & Pracovníci v médiích I
Výměnné programy a Akademické pobyty
Au-pair
Stážisté
J-1
Snoubenci nebo snoubenky občanů žijících v USA a přijíždějící za účelem sňatku

Nezletilé a svobodné děti držitelů víz K-1

 K-1,K-2
Osoby cestující v rámci vnitrofiremního přesunu zaměstnanců

Rodinní příslušníci držitelů vít L1

L-1, L-2
Lidé s výjimečnými schopnostmi ve vědě, umění, vzdělávání, obchodě nebo sportovci O nebo P
Mezinárodní kulturní výměnné programy Q
Pracovníci církví R

ESTA víza

ESTA vízum ve skutečnosti žádné vízum není. Jedná se o elektronický systém cestovní rezervace, který poskytuje oprávnění k bezvízovému vstupu do USA. Díky vyplnění tohoto dokumentu o vás získá americké Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost předběžné informace, na jejichž základě vám bude či nebude povoleno vycestování do země.

Žádost ESTA je potřeba vyřídit nejméně s několikadenním předstihem (uvádí se minimálně 72 hodin před cestou). Dokument musí být schválen ještě před nástupem do letadla nebo lodi směřující do USA.

Na ESTA „víza“ lze odcestovat do Spojených států ať už za účelem obchodu nebo turistiky maximálně na 90 dní. Registrace má platnost 2 let pro opakované vstupy a před dalšími návštěvami USA ji lze znovu obnovit.

Žádost se vyplňuje online přímo na stránkách Ministerstva pro vnitřní bezpečnost USA v kategorii ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov/esta/). Žádost bývá většinou vyřízena ihned, avšak může trvat i několik dní (vyřiďte proto s předstihem). Cena za žádost ESTA je 21 dolarů (17 USD + 4 USD).

Podívejte se na český návod, jak ESTA žádost vyplnit.

Ovšem pozor. Schválená registrace vás opravňuje pouze k vycestování do USA, další postup už je na imigračním úředníkovi na letišti. Samozřejmostí je také platný cestovní pas.

Pracovní víza

Jak bylo zmíněno už na začátku, v rámci víz do USA neexistují žádné univerzální žádosti pro pracovní pobyty. Záleží na konkrétním účelu pracovní cesty i na tom, v jaké pozici se nacházíte. K získání vstupu do země za účelem práce tak lze využít následujících typů víz.

B-1 víza

B-1 víza patří k nejvyužívanějším typům, pokud je vaším cílem pracovní cesta do USA.

Jedná se o povolení vstupu pro:

 • Služební cesty
 • Domácí zaměstnance
 • Akademiky, vědce a studenty

V rámci tohoto víza můžete plnit úkol své služební cesty, nesmíte zde však být zaměstnaní. B-1 povoluje například prezentovat produkt či značku nebo se účastnit s tímto produktem výstavy. Pod tento typ mohou patřit i dobrovolnické práce pod některou z charitativních či neziskových organizací nebo technici, kteří přijedou opravit stroj vyrobený v ČR nebo školit pracovníky manipulující s tímto strojem.

H víza

Jestliže chcete získat práci přímo v USA, pravděpodobně budete žádat o některé z víz typu H. Jedná se celkem o 6 kategorií:

 • Zdravotní sestry a jiní pracovníci podle seznamu Ministerstva práce USA (H-1a)
 • Osoby pracující ve zvláštních oborech vyžadujících vysokoškolské vzdělání (H-1b)
 • Pracovní vízum se zaměřením na zemědělské práce (H-2a)
 • Pracovní vízum se zaměřením na sezónní práce (H-2b)
 • Určeno pro osoby cestující do USA kvůli zaškolení (H-3)
 • Určeno pro rodinné příslušníky držitelů víz kategorie H-1a až H-3

Asi nejčastěji je využíváno H-1b vízum, které je určeno pro dočasné pracovníky v rámci „zvláštních povolání“. Pro získání víza je potřeba již předem sjednaná pracovní smlouva a doklad o dostatečné kvalifikaci (např. vysokoškolský titul) v rámci daného oboru.

Další hojně využívaná H-2b víza jsou určena pro sezónní práce v případě, že pro ně USA nemají dostatek svých vlastních pracovníků.

J-1 víza

Víza tohoto typu jsou určena pro:

 • Výměnné pobyty a akademické stáže
 • Au-Pair
 • Pracovní stáže

Pokud byste chtěli pracovat jako Au-Pair v USA, pak musíte zažádat o J-1 vízum. To platí také pro školení, výzkum a pracovní či odborné stáže. Spadají sem i letní pracovní pobyty pro studenty a mladé lidi v rámci programu Work and Travel. 

O víza a P víza

Poslední z nejběžnějších kategorií pracovních víz jsou O a P víza. Ta jsou určena především pro:

 • Lidi s výjimečnými schopnostmi ve vědě, umění, vzdělávání, obchodu nebo sportu

Jedná se tedy o povolení vstupu pro sportovce, umělce či baviče a jejich podpůrný personál, bez něhož by nemohli vykonávat danou činnost.

Studentské vízum

V případě studentských víz je situace o něco jasnější a přehlednější než v případě víz pro pracovní pobyt v USA. Za účelem studia ve Spojených státech amerických je třeba vyřídit vízum typu F nebo M.

F-1 vízum

F-1 víza jsou určena pro studenty, kteří chtějí studovat na některé z klasických vzdělávacích institucí v USA (základní, střední nebo vysoké školy). V případě základních škol se však nesmí jednat o školy veřejné, u veřejných středních škol je povolena doba studia pouze na 1 rok.

V každém případě musí daný student (nebo jeho zákonní zástupci) doložit, že mají zaplacené školné nebo finance k jeho zaplacení. Bez toho nelze vízum získat.

M-1 vízum

V tomto případě se jedná o neakademické studijní vízum určené pro studenty odborných typů škol, které nespadají pod klasický vzdělávací rámec. K oběma typům víz mohou získat vízum i blízcí příbuzní daného studenta (F-2, M-2).

Turistické vízum

Pokud chcete strávit cestováním po USA delší dobu než 90 dní nebo vám nebyla schválena žádost ESTA, můžete zažádat o klasické turistické vízum, tedy vízum B-2.

B-2 vízum

Tento typ víza je určen pro:

 • Dovolenou
 • Turistiku
 • Léčebný pobyt

Podobně jako všechny předchozí typy víz je potřeba i to turistické vyjednat na ambasádě.

Žádost o vízum a postup jeho získání

Zatímco elektronická víza  je možné získat jen v rámci rezervačního systému ESTA, u klasických typů víz musíte osobně dojít na americkou ambasádu a o vízum zde zažádat. Proces žádosti se skládá z několika kroků s tím, že musíte mít připraveny vyžadované dokumenty i dostatečné informace o plánované cestě. Požadavky tedy rozhodně nejsou jednoduché.

Potřebné dokumenty

V případě dokumentů se jedná o základní a dodatkové dokumenty vzhledem k typu konkrétního víza do USA.

Mezi základní dokumenty, které jsou vyžadovány pokaždé, patří:

 • Cestovní pas (platnost pasu musí zahrnovat celou dobu pobytu plus 6 měsíců navíc)
 • Vyplněný formulář DS-160 (jedná se o online žádost o vízum s informacemi o plánované cestě, formulář se vyplňuje v češtině)
 • Doklad o zaplacení poplatku za žádost
 • Pasovou fotografii o rozměrech 51×51 mm s bílým pozadím mladší 6 měsíců

Vzhledem ke konkrétnímu typu víza jsou následně vyžadovány i dodatkové dokumenty. Dost často je vyžadován výpis z účtu pro kontrolu dostatečných financí pro pobyt v USA.

Po lidech jedoucích za prací jsou vyžadovány pracovní smlouvy a dokumenty dokazující to, že mají ve Spojených státech práci již předem sjednanou.

V případě obchodních cest může být vyžadován zvací dopis, studenti zase potřebují doklad o zaplacení studia a přijetí na školu.

Pro každý typ víza je proto třeba si předem zjistit, co může být na americké ambasádě vyžadováno.

Postup při podávání žádosti o vízum

Jak vypadá konkrétní postup při podávání žádosti a kterými kroky musíte projít?

 1. Vyplnění online žádosti DS-160
 2. Zaplacení vízového poplatku
 3. Sjednání termínu pohovoru na ambasádě
 4. Vízový pohovor na ambasádě
 5. Doložení potřebných dokumentů
 6. Čekání na vyřízení žádosti
 7. Vyzvednutí pasu a víza

Kolik stojí vyřízení víza

Vízové poplatky jsou stanoveny dle konkrétního typu víza a platí se ihned po vyplnění online žádosti. Potvrzení o platně je třeba přinést s sebou na ambasádu. V následující tabulce najdete aktuální poplatky za jednotlivé typy nepřistěhovaleckých víz.

Víza typu B, C, D, F,M,I,J 160 dolarů
Víza typu H, L, O, P, Q, R 190 dolarů
Víza typu E – pro investory 205 dolarů
Víza typu K – pro snoubenky a snoubence občanů žijících v USA 265 dolarů

Jak dlouho trvá vyřízení víza do USA

Celková doba se pohybuje zhruba od týdne po 14 dní, ale vhledem k některým úkonům nebo procesu rozhodování se může vyřízení prodloužit.

Do této doby je započítána i čekací doba na schůzku na konzulátu, obvykle se čeká několik dní. Pas a vízum si pak můžete v některých případech vyzvednout ještě ten samý den, jindy vám bude doručen prostřednictvím pošty za několik dní. O přibližné době vyřízení se můžete na ambasádě informovat.

Přistěhovalecké vízum

Pokud byste uvažovali o přistěhovaleckém vízu, situace je o něco složitější. K získání tohoto víza je v první řadě zapotřebí podepsaná petice USCIS, kterou musí v USA předložit příslušnému úřadu budoucí zaměstnavatel nebo rodinný příslušník dané osoby žádající o vízum. Až poté lze zažádat o udělení víza.

Podmínkou je také podstoupení zdravotní prohlídky a pohovor na americké ambasádě. Celý proces je zdlouhavější a honba za legendární zelenou kartou není snadná.

Obvykle však lidé volí nepřistěhovalecká víza do USA a až poté se případně pokoušejí o získání trvalého pobytu.

Cestovní pojištění do USA

Před odjezdem do USA si nezapomeňte sjednat cestovní pojištění. Výlohy na ošetření a zdravotní péči v USA jsou vyšší než v České republice, je proto vhodné uzavřít pojištění s vyššími limity. Přečtěte si článek srovnání cestovního pojištění do USA.

50% SLEVA NA POJIŠTĚNÍ

Využijte zvýhodněné ceny cestovního pojištění a získejte 50% slevu na AXA pojištění

Omezený vstup do USA kvůli Covid-19

Režim vstupu do USA v současné době ovlivňuje především pandemie Covid-19. Přestože tedy máte v pořádku všechny potřebné dokumenty, nemusí to automaticky znamenat, že můžete do USA opravdu přicestovat.

Nemáte vyhráno ani v případě, že chcete v USA pouze přestoupit na navazující let. Opatření se totiž vztahuje i na pobyt v tranzitním protoru.

Tato omezení se naopak nevztahují na držitele zelených karet a rodinné příslušníky občanů USA.

Pokud nespadáte do žádné skupiny, která podléhá zmniňovaným restrikcím, a do USA budete cestovat, seznamte se s doporučeními americké hygienické správy CDC.

Jelikož se ale situace s šířením viru neustále vyvíjí, i tyto podmínky vstupu se mohou jednoduše změnit. Potřebné informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.