Získat vzdělání v USA může představovat určitou prestiž, ale především velkou zkušenost. Jiný vyučovací systém, jiný jazyk, studenti z celého světa a odlišné prostředí jsou pro studium v USA typické. Hlavními důvody pro pobyt na některé ze zdejších škol je studium angličtiny a její zlepšení, poznávání nových přátel systému vzdělávání i kultury.

Vzdělávací systém v USA

Vzdělávací systém ve Spojených státech je trochu jiný než v Čechách. Základní vzdělávání zde plynule přechází v obdobu středoškolského s tím, že některé státy mají tři stupně školní docházky, jiné dva.

Začíná se na základních školách, které jsou spojeny s přípravnými ročníky na úrovni školky. Tento stupeň je do 5. nebo 6. ročníku, poté následuje tzv. middle school (od 6. nebo 7. třídy do 8. třídy) a následně high school, tedy střední škola. Celkem se jedná o 11 nebo 13 let školní docházky.

V USA jsou běžné jak veřejné, tak soukromé školy, které mají mnohdy lepší status než ty státní. Tomu ale také odpovídá cena školného. K dispozici je také vyšší odborné vzdělávání označované jako „college“ a univerzitní vzdělávání dělené podobně jako u nás.

Zahraničním studentům jsou za určitých podmínek otevřeny všechny možnosti a Spojené státy se díky tomu stávají častým cílem studentů ze všech koutů světa.

Studentská víza

Základním předpokladem pro možnost studovat v USA je získání některého ze studentských víz. Pro krátkodobé studijní programy a kurzy lze využít víza J-1, které slouží pro výměnné studijní pobyty a stáže, au-pair pobyty nebo pracovní stáže.

Pro účely studia na klasické střední nebo vysoké škole jsou určena víza F-1. Ta opravňují zahraniční studenty ke studiu na střední nebo vysoké škole po dobu 1 roku v rámci denního studia.

Podmínky pro udělení F-1 víza:

 • Zápis do prezenční formy vzdělávacího programu na některé ze schválených škol
 • Dostatečné finanční zdroje na pokrytí pobytu, školného i návratu domů
 • Zdravotní způsobilost

Třetím typem studentských víz je vízum M-1, které je určeno pro neakademické vzdělávání zahrnující různé kurzy, často se jedná o odborné či obchodní školy a jazykové kurzy.

Podmínky pro udělení M-1 víza:

 • Zápis na daném kurzu/škole
 • Finanční zdroje pokrývající cenu kurzu, finance na návrat domů
 • Zdravotní způsobilost

Jak se dostat na střední školy v USA

Veřejné a soukromé střední školy mohou zahraniční-tedy i čeští studenti-navštěvovat po dobu 12 měsíců, a to v rámci prezenčního studia (alespoň 18 hodin týdně).  Za určitých podmínek je možné v rámci studentského víza F-1 i pracovat.

Pokud byste navštívili některý z odborných kurzů v rámci víza M-1, můžete zde studovat po dobu potřebnou k ukončení studia. Práce při studiu je možná jen v případě, že je součástí praktického výcviku.

Výběr školy

V první řadě je důležitý výběr typu školy, tedy rozhodování mezi veřejnou a soukromou střední školou. Veřejné školy bývají levnější než ty soukromé, některé soukromé zase mívají lepší prestiž.

Je možné absolvovat studium v USA zdarma? Teoreticky ano, pokud by daný jedinec získal některé ze stipendií. To však neznamená, že to nebude stát vůbec nic. I tak se se studiem pojí další poplatky a s tím je třeba počítat. Možné je také získat místo na veřejné střední škole v rámci víza J-1 s tím, že je školné hrazeno americkou vládou.

Studenti mohou bydlet u hostitelských rodin a celkové náklady se tak rapidně snižují. O tento typ studia bývá mezi českými studenty největší zájem.

Požadavky na studium

Požadavky na studium se mírně liší u konkrétních typů škol, něco jiného je ucházet se o místo a veřejné střední škole a škole soukromé.

V základu je však třeba splňovat následující kritéria:

 • Věk 15 – 18,5 let
 • Znalost angličtiny na úrovni „intermediate“ (odpovídá stupni B-2) plus hodnocení od učitele angličtiny
 • Splnění jazykového testu ELTIS
 • Průměr známek maximálně 3
 • Zdravotní a psychická uzpůsobilost

Pokud daný student vyniká v některém ze studijních oborů (hudba, sport, věda) nebo má velice dobré studijní výsledky, může se ucházet o stipendium, díky kterému mu bude vzdělávací pobyt hrazen. Pokud stipendium nezíská a bude chtít studovat na některé ze soukromých škol, bude muset platit školné. To se odvíjí od konkrétní školy i délky studia. Školné na veřejných školách se pohybuje zhruba od 5000 USD ročně, školné na soukromých školách od 20 000 USD ročně.

Zařizování studia

Studium v USA nejčastěji zařizují agentury, které spolupracují s těmi americkými. Agentura se stará o veškeré administrativní záležitosti a studentovi může dát na výběr ze škol, s nimiž spolupracují partnerské agentury v USA a sehnat ubytování nejčastěji v partnerské rodině.  Součástí je splnění všech požadavků, pohovor s pracovníky agentury i pohovor na ambasádě ohledně udělení víza.

Součástí celého procesu je také registrace do systému SEVIS, do nějž jsou zapsány školy podporující výměnné studentské pobyty. Zápis do systému stojí 200 USD.

Jak se dostat na vysoké školy v USA

S univerzitním vzděláním v USA už to není tak jednoduché. Vyžaduje to velkou přípravu, a hlavně odhodlání projít veškerými kroky a zkouškami, které studenty při cestě na americkou vysokou školu čekají.

Výběr školy

Při výběru vysoké školy hraje roli hned několik faktorů. Kde studovat, jaký obor studovat, jak dlouho, na jaké úrovni a za jaké finance?

Zapotřebí je si zjistit, co daná univerzita vyžaduje a jestli to vůbec budete schopni splnit. Průzkum jednotlivých škol a jejich požadavků je proto třeba provést s dostatečným předstihem.

Dobrým odrazovým můstkem je absolvování studia na americké střední, a to kvůli zkušenostem se zdejším prostředím i doporučení od vyučujících.

Požadavky na studium

Univerzity v USA vyžadují opravdu velké množství vstupních dokumentů. Jedná se hlavně o dokumenty prokazující motivaci ke studiu i schopnosti studium zvládnout. Každá škola má trochu jiné podmínky, ale v základu je proces posílání přihlášky podobný.

Co je k přihlášení na VŠ studium v USA třeba?

 • Včasné podání přihlášky
 • Motivační dopis
 • Maturitní vysvědčení a vysvědčení ze střední školy
 • Splnění standardizovaného testu
 • Esej
 • Jazykový certifikát
 • Doporučení
 • Poplatek za přihlášku (zhruba 35 – 50 USD)

Samozřejmostí je také získání studentského víza a zaplacení školného. I v tomto případě je možné zažádat o stipendium, které pokryje alespoň část nákladů. Školné na amerických univerzitách se liší dle typu školy – opět platí, že ty veřejné jsou levnější a v průměru vyjdou na něco kolem 11 000 dolarů ročně, soukromé univerzity mohou stát i 50 000 dolarů.  

Jazykové kurzy

Velice oblíbenou možností studia v USA jsou jazykové kurzy. Právě angličtina a její zdokonalení bývá hlavním hnacím motorem pro studium v USA. Někdy mohou být tyto kurzy i způsobem přípravu na zdejší střední nebo vysoké školy.

Oblíbené jsou například letní jazykové kurzy i delší studijní pobyty, které zajišťují jazykové školy v USA.

Lze si vybírat ze známých i méně známých destinací, nejoblíbenější jsou však velká města jako New York, Los Angeles, Miami, San Francisco a další. Kurzy bývají označovány jako ESL (English as a second Language) a ty pokročilejší mohou být zaměřeny například na obchodní angličtinu a podobně.

Týden studia jazykového kurzu může začínat už na zhruba 100 USD, záleží na konkrétní škole, délce studia i počtu hodin v týdnu.

Zkušenosti českých studentů v USA

Pokud přemýšlíte nad studiem v USA, můžete se inspirovat od těch, kteří už tuto zkušenost mají. Mnoho příběhů sdílejí samotné agentury, které studium v USA zařizují, existují i různé skupiny na sociálních sítích a diskuzní fóra.

Hodně studentů se shoduje na tom, že je na začátku doprovázel strach z neznáma, obavy z jazykové bariéry i to, jestli si sednou s hostitelskou rodinou v případě studia na střední škole. Podle zkušeností však lze hostitelskou rodinu vyměnit na základě spolupráce s agenturou a u většiny studentů nenastaly ani žádné jazykové problémy.

Úroveň zdejšího vzdělávání je na dobré úrovni, studenti si mohou vybírat z předmětů, které jim osobně sednou. Je zde také mnoho volnočasových aktivit a kroužků.

Studium v zahraničí je obecně velice dobré pro rozvoj jedince i jeho pozdější umístění na pracovním trhu. Studium v USA nabízí poznání mnoha lidí z celého světa, individuálně zaměřené vzdělávání i možnost cestování a poznávání zdejší kultury a přírody.