Zelená karta USA je něčím, po čem touží miliony lidí po celém světě. Ať už je cílem práce v USA nebo jednoduše zcela nový život, lidé si chtějí splnit svůj americký sen. Jak náročné je zelenou kartu získat a kdo o ni může zažádat? Pokud splňujete základní podmínky, můžete se o to alespoň pokusit. Jak vypadá konkrétní návod pro podání žádosti o zelenou kartu?

Co je zelená karta

Film Zelená karta s Gérardem Depardieu a Andie MacDowell asi netřeba představovat, ale co to vlastně ta green card je? Zkráceně řečeno se jedná o vstupenku do USA, která držitele opravňuje k dlouhodobému či trvalému pobytu v této zemi.

Ten, kdo zelenou kartu získá, může v USA legálně žít, pracovat či studovat, jako by to byl občan země i přesto, že nemá americkou státní příslušnost. V podstatě se na něj vztahují stejná práva a pravidla sociálního systému, jen s tím rozdílem, že takový jedinec nemá právo volit nebo sám kandidovat do nějaké politické funkce.

I když existují různá víza do USA, většinou se jedná o víza nepřistěhovalecká (například pracovní vízum do USA). Ta přistěhovalecká však nejsou pro kohokoliv a získat zelenou kartu v rámci emigrace není jednoduché. Imigrační pravidla USA jsou momentálně velice přísná a každého žadatele čeká složité byrokratické kolečko. Pokud kartu získáte, musíte v USA pobývat. Karta zároveň nabízí možnost stát se právoplatným občanem Spojených států, a to po 5 letech od jejího získání.

Jak získat zelenou kartu

Způsobů, jak získat zelenou kartu, existuje hned několik. Některé jsou podmíněny stávajícími závazky vůči USA, jiné vyžadují určité schopnosti, díky nimž může být žadatel pro USA prospěšný. Ani jedna z těchto cest však není vůbec jednoduchá.

Pokud však nemáte ani závazky, ani specifické profesní schopnosti, zbývá ještě jedna možnost. Loterie. Ano, zelenou kartu lze získat díky účasti v loterii, která náhodně vybere uchazeče, jež se mohou ucházet o povolení k trvalému pobytu. Jak vypadají konkrétní podmínky pro získání zelené karty?

Běžná žádost

Pokud hodlá uchazeč zažádat o zelenou kartu běžnou cestou, má několik možností. Nejčastěji je využívána možnost, kdy je zelená karta USA  získána sňatkem s občanem USA. Lze toho však dosáhnout i přes další příbuzenské vztahy. Kdo tedy může o toto povolení k trvalému pobytu zažádat?

 • Manžel či manželka občana USA nebo držitele zelené karty
 • Syn nebo dcera občana USA nebo držitele zelené karty do 21 let
 • Svobodný syn nebo svobodná dcera občana USA nebo držitele zelené karty starší 21 let
 • Matka nebo otec občana USA
 • Bratr nebo sestra občana USA

I přes příbuzenské vztahy není zaručeno, že zelenou kartu obdržíte. Někdy to může trvat velice dlouho a v případě manželů, kteří uzavřeli sňatek čerstvě, existuje jakási zkušební lhůta, v níž musí prokázat, že tvoří opravdovou rodinu a že manželství není jen na oko.

Příbuzní fungují v takových případech jako tzv. sponzoři, díky nimž lze podat žádost o přidělení zelené karty.

O trvalý pobyt lze zažádat i díky získání práce v USA. Obvykle se však jedná o pozice, které jsou kvalitativně na vysoké úrovni a šanci mají jen ti nejlepší z nejlepších. Tato místa jsou obvykle nabízena v případě, že na jejich zaplnění není vhodný žádný uchazeč z USA. Do jakých kategorií musí jedinec spadat, aby se mohl o získání zelené karty prostřednictvím práce pokusit?

 • Mezinárodní manažer
 • Mimořádné schopnosti
 • Význační profesoři a výzkumníci
 • Zvláštní schopnosti
 • Vysoce kvalifikovaní a diplomovaní specialisté a pracovníci

Šanci tak mají například výkonní vědci, lékaři nebo sportovní hvězdy a specialisté z různých dalších oborů.

Kromě získání pracovního místa je zde ještě jedna možnost, a to investice v USA. Zelenou kartu tak může získat žadatel, který zde hodlá investovat alespoň 500 000 dolarů a zaměstnat alespoň 10 občanů USA.

Loterie o zelenou kartu

Jelikož je získání zelené karty prostřednictvím klasických žádostí zmíněných výše pro většinu žadatelů téměř nedosažitelné, na řadu přichází další možnost.

Spojené státy americké každým rokem pořádají slosování, v jehož rámci umožňují získání zelené karty až pro 50 000 šťastlivců. Z Čech se každoročně obvykle hlásí kolem 7-9 tisíc zájemců, šanci na vylosování má zhruba 1-2 % z nich.

Do loterie je zařazeno několik vybraných zemí z celého světa s tím, že větší šanci mají lidé ze zemí, z nichž je přistěhovalců v USA nejméně. Česká republika tak má například oproti Velké Británii větší šanci na to, že bude vybráno více uchazečů.

V žádné ze zemí zařazeních do loterie nesmí počet vybraných jedinců překračovat 7 % z celkového počtu vylosovaných. Losování probíhá elektronicky dle náhodného výběru počítače.

Oproti klasickým způsobům získání zelené karty nejsou v loterii vyžadovány žádné vysoké kvalifikační nároky. Každý účastník, který se po vylosování hodlá probojovat dál, však musí splňovat následující podmínky:

 • Zažádat mohou pouze občané zemí zařazených do loterie
 • Jedinec musí mít minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • Pokud nesplňuje toto kritérium, musím mít alespoň dvouletou praxi v ministerstvem schváleném oboru, který vyžaduje specifickou praxi a zkušenosti (v období posledních 5 let před podáním přihlášky do loterie)

To, že bude někdo vylosován, ještě automaticky neznamená, že zelenou kartu získá. Po slosování následuje pečlivé výběrové řízení, které kontroluje všechna potřebná kritéria, jež by měl účastník splňovat. Výhodou však je, že není stanovena žádná věková hranice a není vyžadována ani zkouška z anglického jazyka.

Zkušenosti lidí, kteří se o zelenou kartu tímto způsobem pokoušeli, jsou však důkazem, že bez angličtiny moc nepochodíte. Už samotná přihláška musí být vyplněna v angličtině a pro start v USA je to rovněž celkem potřebná záležitost.

Každý jedinec může podat pouze jednu přihlášku, v opačném případě bude ze slosování vyloučen.

Společně s vylosovanými jedinci mají na zelenou kartu nárok také jejich manželé či manželky nebo děti do 21 let.

Návod na postup při podání přihlášky

Pokud byste se chtěli pokusit o získání zelené karty prostřednictvím loterie, musíte podstoupit několik základních kroků. Tím prvním je registrace ve vymezeném období a podaná přihláška do loterie. I když se politika prezidenta Donalda Trumpa a Joe Bidena snažila o zrušení vízové loterie a omezení imigrace, zatím se registrace otevírá každý rok.

Jedná se však o běh na dlouhou trať, jelikož se přihlášky podávají s velkým předstihem. Termín registrace je obvykle v rozmezí října a listopadu. Konkrétní data se oznamují zhruba 8 týdnů před otevřením registrace.

Registrace do loterie o zelenou kartu

Registrace do loterie probíhá online, a to na stránkách Státního Departmentu USA www.dvlottery.state.gov.

Registrace je zdarma.

Je možné, že narazíte i na jiné stránky a zprostředkovatele, většinou se ale jedná o podnikavce, kteří slibují vyšší šance na vylosování v loterii, a to za příplatek v řádu desítek i stovek dolarů. Někteří zprostředkovatelé přihlášku opravdu podají, ale často se může jednat i o podvod.

Jediný zcela oficiální a správný způsob registrace je pouze přes uvedenou webovou stránku. Žádný registrační poplatek se neplatí.

Vyplnění přihlášky

Jakmile se dostanete k vyplnění přihlášky, nezapomeňte zadat všechny údaje. Jedná se o základní údaje o vaší osobě včetně jména, bydliště, data narození či dosaženého vzdělání. Do přihlášky se uvádí i data o vašich dětech do 21 let věku.

Pište bez háčků a čárek a nezapomeňte přiložit fotografii v požadovaném formátu (konkrétní požadavky jsou uvedeny na stránkách amerického Ministerstva zahraničí).

Po vyplnění a kontrole všech údajů proveďte screenshot přihlášky kvůli jejímu číslu a pečlivě ji uložte. Na e-mail, který musíte do přihlášky uvést, totiž žádné potvrzení nepřijde. Číslo potvrzení je důležité k tomu, abyste se mohli dostat k výsledkům loterie.

Vzor přihlášky najdete na stránkách amerického ministerstva zahraničí (travel.state.gov).

Pohovor na ambasádě

Pokud budete mít štěstí a budete vylosováni, čeká vás pohovor na ambasádě a řada dalších úkonů k tomu, abyste mohli zelenou kartu opravdu získat. Je třeba počítat s tím, že je celý proces zdlouhavý a vyřízení všech potřebných záležitostí se může protáhnout. Mezi zjištěním výsledků a pohovorem na ambasádě může být i roční prodleva.

Jakmile budete na pohovor pozváni, musíte si připravit hned několik dokumentů (v angličtině nebo češtině:

 • Potvrzení o dosaženém vzdělání nebo praxi v kvalifikovaném oboru
 • Vyplněný vízový formulář DS-260, který lze vyplnit online díky číslu vylosované přihlášky
 • 2 fotografie o rozměrech 51×51 cm
 • Rodný list
 • Pas
 • Výpis z trestního rejstříku
 • V případě manželství oddací list nebo dokumenty dokazující ukončení manželství
 • Výpis z účtu k prokázání dostatku finančních prostředků pro pobyt v USA nebo formulář I-134 vyplněný americkým sponzorem
 • Potvrzení o lékařské prohlídce provedené lékařem schváleným ambasádou

Poplatky a celkové náklady

Pokud o trvalém pobytu v USA uvažujete, měli byste se na to připravit hlavně finančně. Bez dostatečných prostředků nemá smysl přihlášku vůbec podávat.

Pobyt v USA a celkově životní náklady v USA nejsou nejnižší, a tak je třeba být do začátku zajištěn. Imigrační úřad tyto záležitosti kontroluje z toho důvodu, aby nebyli imigranti závislí na americkém sociálním systému. Nehovoříme zde o pár desítkách tisíc, ale ideálně o statisících korun.

Co se týče samotných poplatků při vyřizování zelené karty, čeká vás platba v hodnotě 330 USD za podanou žádost DS-260 a také poplatek v hodnotě 165 USD za zpracování zelené karty.

Počítejte i s náklady na lékařskou prohlídku či notářské ověření potřebných dokumentů.

Výsledky loterie Diversity Visa Lottery 2023

zelená karta loterie

Výsledky loterie bývají obvykle známy v květnu. Během koronavirových opatření docházelo ke značným zpožděním a průtahům. To znamená, že při registraci na DV-2023, která proběhla mezi říjnem a listopadem 2021, budou výsledky známy nejpozději na konci září 2023.

Počet úspěšných žadatelů v posledních letech klesá. Pro zajímavost, zatímco v roce 2014 to bylo 133 a následující rok 125, ročníky 2016 a 2017 byly slabší (74 a 54). Pro rok 2018 bylo z Čech vylosováno 95 lidí.

Jak už bylo řečeno na začátku, zelená karta USA není jistá ani pro ty, kteří v loterii uspěli. Všichni žadatelé musí splňovat požadované podmínky a dodat všechny dokumenty. Výhodou je, že pokud si zažádá manželský pár – každý za sebe, šance na výhru se zvyšují. Stačí aby byl vylosovaný jen jeden z nich a manžel či manželka pak automaticky získává nárok na green card.