Prezidentské volby v USA sledují nejen občané USA, ale je to téměř tradiční show pro celý svět. Jedná se o dlouhý a složitý proces, který je poměrně odlišný od toho našeho. Víte, jak volby prezidenta USA probíhají?

Jak probíhají prezidentské volby v USA?

Americké prezidentské volby jsou volby nepřímé a konají se každé 4 roky. Stejně jako u nás v ČR platí, že nikdo nemůže být zvolen více než na dvě funkční období. Volbě předchází vždy velké přípravy, období primárních voleb a kampaní. Mají tedy několik fází.

Primární volby

Při těchto primárních volbách získávají strany hlasy potřebné pro oficiální stranickou nominaci na prezidentskou kandidaturu a každá strana si zvolí svého kandidáta.

Jednoduše řečeno, politické strany mají na začátku roku více kandidátů a je nutné zvolit jednoho, který se bude ucházet o prezidentské křeslo. V tento moment se však nehlasuje přímo pro kandidáta, ale pro jeho delegáta, který ho zastupuje.

Druhy primárek

Strany si organizují své vlasatní primárky a jejich podoba může být v každém státu jiná. Obecně jsou ale 2 druhy primárních voleb, primary elections a caucuses.

Jedná se o metody, které státy USA používají právě k výběru potencionálního kandidáta na prezidenta. Rozdíl je v tom, že primárky caucuses probíhají formou volebních shromáždění, zatímco primaries jsou volby voliči. Je zde nutno určit, zda mohou volit jen členové určité strany, nebo všichni voliči.

Během kongresu jednotlivých politických stran v rámci primárních voleb si každý kandidát vyhlašuje také viceprezidenta.

První primárky se konají začátkem roku, rozhodující ale tradičně bývá Super Tuesday, kdy probíhají v desítkách amerických států.

Konventy

Prezidentské volby v USA pak pokračují tak zvanými konventy, neboli národním shromážděním, oficiálně „National Conventions“. Během konventů delegáti zvolení v primárkách definitivně určují, kdo bude kandidovat na prezidenta Spojených států amerických.

Nejedná se většinou o překvapující rozhodnutí. Nepředvídatelné mohou být hlasy superdelegátů, což jsou delegáti, kteří mohou na konventu hlasovat pro jakéhokoliv kandidáta. Delegáti jinak zastupují jednoho z kandidátů.

Konventy obvykle probíhají v létě.

Kampaň

V neposlední řadě pokračují kampaně jednotlivých stran a kandidátů, které se snaží opět zapůsobit na populaci. Ačkoli jsou již kandidáti obou stran známí, jde spíše o to, šířit dál jejich myšlenky a názory, a získat tak i svou přízeň.

Debaty kandidátů sledují desítky milionů lidí. Nejdůležitější jsou v tzv. nerozhodných státech, kdy je rozdíl mezi kandidáty v jednotkách procent. Debaty se většinou konají na vysokých školách nebo středních školách.

Prezidentské volby

Volba prezidenta, jako taková, probíhá vždy v úterý po prvním pondělí v listopadu. Po nominačním procesu, primárních volbách a konventech zde voliči vyberou prezidentské voliče – volitele, kteří pak budou v prosinci hlasovat právě o výběru nového prezidenta a viceprezidenta USA. Platí pravidlo, že vítěz bere vše.

Na každý stát připadá jiný počet volitelů, a to podle počtu obyvatel státu. Nejvýznamnější jsou proto vítězství na Floridě, Texasu a Kalifornii.

Výsledky neoficiálně určují jméno budoucího prezidenta. Oficiálně jej zvolí právě zmiňovaní volitelé v prosinci.

Závěrečná volba prezidenta

Poslední, oficiální a závěrečná volba prezidenta Spojených států amerických se označuje jako „Electoral College“. Electoral College se skládá z 538 volitelů z různých států a pro vítězství je potřeba získat alespoň nadpolovičních 270 hlasů.

Jde už pouze ale o oficiální a formální stránku potvrzení vítěze.

Teoreticky se může stát, že se výsledky v tomto rozhodnutí nebudou shodovat s předběžnými výsledky. Nicméně toto se stává jen zřídka a obvykle jde opravdu jen o potvrzení a finální rozhodnutí. 

Přísaha prezidenta

Zvolený prezident skládá přísahu 20. ledna následujícího roku po tom, kdy byl zvolen, a to před budovou Kapitolu. Prezident také pronese inaugurační řeč a prezidentský slib, jehož text je od roku 1844 stále stejný.
kapitol

Dvě hlavní politické strany Spojených států

Mimo dvě hlavní politické strany, jsou tu i další, které nejsou až tak známé. Jsou to například Libertarian Party, Green Party of the United States a Constitution Party. Amerika má ale dvě hlavní strany, které se již 100 let utkávají ve finálovém souboji o místo prezidenta USA.

Republikánská strana

Tato strana, Republican Party, byla založena roku 1854 a prvním prezidentem pod její záštitou byl Abraham Lincoln.

26 států v USA má republikánského guvernéra a tato strana má v USA 55 milionů registrovaných voličů. Někdy se nazývá také jako GOP, neboli Grand Old Party.

Republikánská strana je považována za konzervativní a soustředí se na sociální a ekonomickou nezávislost. Je také známá protiregulační politikou a podporou privatizované zdravotní péče.

Mezi republikánské prezidenty patří Ulysses S. Grant, Benjamin Harrison, Theodore Roosevelt, George H. W. Bush, George W. Bush a prezident USA Donald Trump.

Demokratická strana

Tato politická strana, oficiálně Democratic party, jejíž prvním prezidentem byl Andrew Jackson, byla založena kolem roku 1828. Tento fakt z ní dělá také nejstarší aktivní politickou stranu na světě.

Strana obecně podporuje liberalismus a je považována za levicovou stranu. Demokratickými prezidenty USA byli Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, John F. Kennedy, Bill Clinton nebo poslední bývalý prezident Barack Obama.

Podmínky pro kandidaturu na prezidenta USA

Kandidovat na prezidenta může kandidát pod záštitou Demokratické, Republikánské, jiné menší politické strany, nebo i jako nezávislý kandidát. Každý, kdo splní tyto následující požadavky, může zahájit svou kandidaturu na prezidenta:

  • kandidát musí být občan spojených států narozený v USA,
  • kandidátovi musí být minimálně 35 let,
  • musí být obyvatelem spojených států minimálně po dobu 14 let.