Harvard, Yale, Stanford – kdo by nechtěl mít ukončené vysokoškolské vzdělání diplomem z jedné těchto prestižních univerzit? Diplom z nejlepší americké univerzity jistě usnadní hledání práce. Vysoké školy v USA nabízí velkou škálu možností, různé typy škol, zaměření apod. Jak se na takovou školu dostat, jaké jsou podmínky a kolik vůbec studium v USA stojí?

Školství v USA

Vysoké školy v USA nabízí dva typy uznávaného vzdělávacího systému – bakalářské studium trvající 3-4 roky a magisterské studium, které trvá další 1-2 roky. Je zakončeno získáním Master´s degree. Student má na výběr z několika typů škol. Ekvivalentem našeho DiS. je Associate degree.

 • Veřejné školy tzv. public schools – nabízí mnohem nižší školené zejména pro ty, kteří jsou rezidenty daného státu.
 • Privátní školy tzv. private schools – základem jsou soukromé zdroje financování, školné a různé poplatky. Studentům často pomáhají i soukromé dary jako štědrá finanční pomoc.
 • Čtyřleté studium – univerzity nabízí programy, jehož zakončením je bakalářský titul v USA (universities a liberal arts colleges).
 • Dvouleté studium – tyto programy jsou zakončeny osvědčením (podobně jako u nás na VOŠ).
 • Liberal arts colleges – tento typ škol je většinou soukromý, pomaturitní studium je čtyřleté a je zakončeno bakalářským titulem – Bachelor’s Degree. Nabízí širokou škálu předmětů (umění, literatura, historie, jazyky, matematika a životní vědy).
 • Universities – univertizy jsou mnohem větším studijním zařízením, poskytují více oborů a studijních programů tzv. postgraduální studium (studium doktorské či magisterské).
 • Community Colleges – jsou podobné jako u nás VOŠ, k dispozici mají dvouleté programy a školné je mnohem nižší.
 • Vocational-technical a career colleges – tento typ škol se zaměřuje na specializovaný trénink v určitém odvětví (kulinářské umění, hasičství nebo paradentologie). Jsou zakončeny certifikátem nebo osvědčením.
 • Arts colleges – neboli umělecké školy a konzervatoře nabízí zajímavé předměty jako jsou například fotografování, hudba, divadlo či design. Zakončeny jsou osvědčením nebo bakalářským titulem ve výtvarném umění nebo specializovaném oboru.

USA nabízí mnohem více typů škol například speciální pro chlapce a dívky zvlášť, univerzity zaměřené na různá náboženství nebo školy afroamerických studentů či hispánců. Mezi semestry se vám jistě bude hodit letní brigáda.

Vzdělávací systém USA

Vyšší vzdělání je založeno na bodovacím systému, kdy student za každý předmět získává určitý počet kreditů. Za jeden školní rok tak může nasbírat až 24 kreditů. Studium je možné zahájit na Community College a po dvou letech můžete získat tzv. Associate´s Degree.

Po tomto ukončení dvouletého studia na College může student přestoupit na univerzitu a zahájit třetí ročník. Se studiem můžete začít v letním i zimním semestru. Každý škola má jiný systém a jiné rozvržení semestrů.

Jak začít studovat vysokou školu v USA

Jestliže se student rozhodne pro zápis na vysoké školy v USA, měl by si na něj vyčlenit a začít se připravovat nejméně šest měsíců dopředu, protože zápis probíhá formou výběrového řízení. A jak takové výběrové řízení probíhá a co je nutné doložit?

 • výsledky z mezinárodní jazykové zkoušky (TOEFL nebo IELTS)
 • přihlášku žadatele
 •  osvědčení o absolvování střední školy
 •  vysvědčení se seznamem absolvovaných předmětů
 • výsledky všeobecných zkoušek typu SAT
 •  eseje na dané téma
 • doporučení – charakteristiky od školních učitelů.
 •  pohovor – vyžadují ho jen některé vysoké školy v USA

Na celou přípravu studia na vysoké škole v USA studenta připraví různé agentury, nabízející různorodé programy. Pro studium v USA student potřebuje typ víza I-20.

Community College

Méně známou, ale daleko oblíbenější cestou jak se dostat na univerzitu v USA je také přes již zmíněnou Community College. Tento způsob využívá nejen mnoho cizinců, ale sami Američani, často z nižších ekonomických vrstev.

Community Colleges jsou v porovnání s jakoukoliv univerzitou o tisíce dolarů levnější a nabízí flexibilní rozvrh (jak večerní tak víkendové kurzy). Jednou z největších výhod Community College jsou přípravné kurzy, které mohou pomoci jak s výukou angličtiny, tak s opakováním základního učiva z dob střední školy, které si studenti často nepamatují.

Kolik stojí rok studia v USA?

 • Při rozhodování studenta, kterou univerzitu by chtěl studovat hrají velkou roli finance. Aby člověka škola nezruinovala, je možnost získat stipendium.
 • Need blind admission policy for international students – posouzení přijetí je na základě studentových vlastností a dovedností.
 • Need-blind admissions policy – tento typ získávají většinou studenti s velmi výrazným talentem.
 • Need-sensitive – pět procent ze sta uchazečů jsou odmítnutí kvůli finančním důvodům. Avšak nabídnuté stipendium je vyšší než například u need-blind škol.

Při opravdu nadprůměrných výsledcích si mezinárodní studenti mohou zažádat i o veřejná/firemní stipendia. Tato stipendia jsou často sponzorována velkými společnostmi (jako například soukromé banky nebo technické firmy) a kvůli početné účasti jsou extrémně selektivní. Konečné sponzorské dary nepokryjí velkou část školného, ale uleví mnohdy o několik stovek dolarů.

Cena školného bez stipendia

A jak vychází cena školného za jeden rok bez získání stipendia? V ceně je zahrnuto školné, strava a ubytování v kampusu.

 • Veřejná dvouletá škola – cca 250 000 Kč
 • Veřejná čtyřletá škola – cca 600 000 Kč
 • Soukromá čtyřletá škola – cca 1 000 000 Kč

Ubytování

Po celou dobu studia je student ubytován ve školních kampusech nebo podnájmu, který se většinou snaží najít univerzita pro studenta. Častým způsobem bydlení je taky domluva s ostatními studenty, kteří si pronajmou byt a společně v něm po čas studia bydlí.

9 nejlepších vysokých škol v USA

 • Stanford University – nachází se poblíž San Franciska
 • Princeton University v New Jersey
 • Harvard University v Cambridge
 • Yale University v Connecticutu
 • Columbia University v New Yorku
 • Chicago University v Chicagu
 • Duke University v Severní Karolíně
 • Pennsylvania University ve Filadelfii
 • John Hopkins University ve státu Maryland

Studium vysoké školy v USA je snem mnoha studentů z celého světa – prestižní univerzity vám zajistí skvělou budoucnost.