Řidičský průkaz v USA je téma pro ty, co plánují v USA zůstat delší dobu, a to konkrétně více jak 1 rok. V každém americkém státě se pravidla určující platnost evropských řidičských průkazů, konkrétně toho českého, mohou trochu lišit.

Obecné informace jsou ale velmi podobné. Zajímá vás, jak probíhá proces vyřízení řidičského průkazu? Jestli platí řidičský průkaz z USA v ČR? Nebo jak se liší řízení v USA?

Mezinárodní řidičský průkaz

Když obvykle cestujete do USA na dobu kratší než 1 rok, postačí vám mezinárodní řidičský průkaz. Ten si vyřídíte před odjezdem do USA a bude vám platit jeden rok od jeho vydání. K vyřízení budete potřebovat platný řidičský průkaz, platný průkaz totožnosti a pasovou fotografii. Cena je 50 Kč.

Americký řidičský průkaz

Pokud tedy budete později řešit, jak si vyřídit americký řidičský průkaz, bude to trochu jiné, než v ČR. V USA platí trochu jiná pravidla, ať už z hlediska bezpečnosti, věku potřebného k vystavení řidičského průkazu, ale i samotného procesu vyřizování.

Provizorní řidičský průkaz

Americký řidičský průkaz v USA je rozdělen na několik částí. Nejprve si člověk musí udělat tak zvaný Learner’s permit, neboli provizorní řidičský průkaz. Learner’s permit může člověk dostat od 14 nebo 16 let, záleží, jaká pravidla jsou v daném státě. Tento permit je potřeba k pozdějšímu plnohodnotnému řidičskému průkazu.

Tento permit umožňuje řídit osobní vozidlo, ale pouze za doprovodu dalšího člověka staršího 21 let. Tento dozor musí mít platný řidičský průkaz. V některých státech je povoleno držitelům Learner’s permit jezdit do školy a zpět bez doprovodu.

V jiných státech mohou být ještě další, nebo jiná pravidla, např., že řidič nemůže řídit vozidlo mezi půlnocí a 6 hodinou ranní. Dále také, že nesmíte v autě vézt víc než jednu osobu. V některých dalších státech je také Intermediate License, Provisional apod. Tedy další typy a úrovně provizorního řidičského průkazu.

Tento provizorní řidičský průkaz získáte pouze vyplněním formuláře a písemným testem na DMV za dozoru zákonného zástupce. Řidičák v Americe od 16 je tedy pravda, ale za určitých podmínek. Po dobu držení permitu má řidič získat dostatečné zkušenosti k získání klasického řidičského průkazu.

Jak získat plnohodnotný řidičský průkaz jako občan ČR

Neomezený, plnohodnotný řidičský průkaz, tak zvaný Unrestricted driver’s license se dá v USA získat od 16 až 18 let. Opět záleží na daném státu. Možnost jeho získání záleží na věku, i na tom, zda jste již držitelé provizorního průkazu Learner’s permit.

Nicméně pravidla pro občany USA a pro cizince z jiných zemí se podmínky získání trochu liší. Pojďme se tedy podívat na kritéria, která platí pro nás Čechy. 

Jako občan ČR můžete v USA používat mezinárodní řidičský průkaz po dobu 1 roku. Je dobré začít americký řidičský průkaz začít řešit ještě před tím, než vám vyprší platnost u toho mezinárodního. Řízení bez řidičského průkazu je v USA velký přestupek.

Pokud jste již rok v USA řídili a máte tak zkušenosti s některými rozdíly na silnicích, pak postačí připravit se a přihlásit se ke zkouškám. Pokud ale zkušenosti nemáte a chcete je získat právě tím, že si uděláte americký řidičák, než začnete v USA řídit, je tu možnost zkušebních jízd.

Tyto zkušební jízdy můžete, ale nemusíte absolvovat. Je tedy jen na vás, na kolik si věříte. Zkušební jízdy si budete muset zaplatit. Balíček tří zkušebních jízd se pohybuje kolem $100.

Pokud máte dostatek řidičských zkušeností, stačí projít potřebnými zkouškami. Stačí tedy zaplatit poplatky za registraci a za samotné zkoušky. Opět se tyto zkoušky a jejich ceny mohou malinko lišit v každém státu. 

Celkové získání řidičského průkazu v USA vám může zabrat jen jeden den. Obvykle budete muset projít dvěma zkouškami. Nejprve vědomostním testem, hned poté praktickou zkouškou. Určitě je dobré si předem zkusit testy a nastudovat americká pravidla řízení na DMV. Tam najdete veškeré otázky, které by vás při vědomostním testu mohly zaskočit. Najdete tam ale i videa, jak vypadají praktické zkoušky. Je dobré se předem připravit, a to i pokud máte již s řízením zkušenosti.

Při zkouškách by vás mohly zaskočit některé rozdíly. Například to, že při konání praktické zkoušky v Česku bychom měli při couvání používat výhradně zrcátka. Zatímco při praktické zkoušce v USA byste se při couvání měli otočit dozadu.

Obecná pravidla pro získání plnohodnotného řidičského průkazu:

  • dosažení věku potřebného pro vystavení řidičského průkazu v daném státě (16-18 let),
  • dostatečný počet odřízených hodin s dočasným řidičským průkazem Learner’s permit a dozorem (jako dočasný řidičský průkaz se počítá i platný řidičský průkaz z ČR),
  • absolvování praktického testu,
  • vyplnění potřebného formuláře,
  • zaplacení poplatku za registraci a za zkoušky, jejíž cena se v každém státě liší,
  • absolvování testu zraku.

Dodatečná pravidla pro získání plnohodnotného řidičského průkazu pro občany ČR:

  • předložení platného řidičského průkazu z České republiky,
  • předložení mezinárodního řidičského průkazu,
  • přeložení Social Security Number (doklad o legálním pracovním, či studijním pobytu v USA),
  • složení vědomostního testu a praktické zkoušky.

Vědomostní test

První zkouška, kterou budete muset projít, je vědomostní test. Nejprve si domluvíte termín zkoušky v kanceláři DMV ve vašem okolí. Zaplatíte poplatek kolem $30 a poté už se vrhnete na samotný test.

Test může být elektronický, ale i v papírové formě. Test může mít 20, 30, nebo 40 otázek a máte vždy na výběr z různých odpovědí. Je potřeba minimálně 80% úspěšnost.

Praktická zkouška

Hned po dopsání vědomostního testu by vám mělo být sděleno, jestli jste uspěli, nebo ne. Pokud ano, zaplatíte poplatek kolem $50 a půjdete rovnou k praktické zkoušce. Praktická zkouška trvá obvykle 10-20 minut.

Většinou se zde klade důraz na správné couvání, správné zastavení na stopce, kterých je v US mnoho, a na správné zaparkování.

Co když neprojdu zkouškami na první pokus?

Pokud neprojdete písemným testem a nemají rezervace dalších uchazečů, můžete jít test zkusit napsat hned znovu. Pokud pro vás nebude místo, nebo si budete chtít test lépe nastudovat, můžete si domluvit termín na jindy. Pokusů máte, kolik potřebujete.

Podobně je to i s praktickou zkouškou. Pokud projdete písemným testem, ale praktickou zkouškou ne, můžete se ponaučit z chyb, které jste při první jízdě udělali, a zkusit jízdu hned znovu.

Bude záležet na vašem instruktorovi, zda mu čas a podmínky dovolí s vámi zkoušku znovu absolvovat, a pokud se na to vy budete cítit. Pokud ne, opět si domluvíte termín praktické zkoušky na jindy.

Úspěšné písemné vědomostní testy vám platí po dobu 2 let do doby, kdy úspěšně podstoupíte i praktickou část. Pokud se vám nepodaří podstoupit praktickou zkoušku na tři pokusy, budete muset počkat 29 dní, než budete moci zkoušku podstoupit znovu. Za každou opakovanou zkoušku se platí stejný poplatek.

Řidičský průkaz v USA

Pokud jste prošli oběma zkouškami úspěšně, pak předběžně vyplníte formulář k obdržení řidičského průkazu a půjdete do nejbližší Driver License Office. Tam předložíte potřebné dokumenty o složení zkoušek, projdete krátkým testem zraku a vyfocením na průkaz.

Poté zaplatíte cca $80 poplatek za průkaz. Odtud odejdete s dočasným řidičským průkazem v papírové formě, který musíte mít vždy u sebe. Do 10 dnů pak obdržíte oficiální řidičský průkaz poštou na vaší adrese.

Tento průkaz vám pak bude také skvěle, coby cizinci, sloužit jako vaše ID. Nebudete už tak u sebe muset nosit Social Security Number, které také představuje vaše ID, ale je to důležitý dokument, který byste měli nechávat doma.

Jsou 2 tipy průkazů, které se liší podle toho, zda jste v USA plnoletí, tedy pokud vám je 21 let a více. Pokud plnoletí jste, váš průkaz bude vytištěn horizontálně. Pokud nejste plnoletí, bude vytištěn vertikálně a bude zde červeně vyznačen datum vašich 21. narozenin.

Platí řidičský průkaz z USA v ČR?

Ano, pokud nemáte český řidičský průkaz a váš první řidičák jste si udělali právě v USA, můžete jej použít v ČR. Ovšem musíte mít vystavený mezinárodní řidičský průkaz z USA, stejně tak, jako kdybyste chtěli použít ten český v USA. A ten opět platí jen jeden rok od jeho vydání.

Je ale potřeba mít na paměti, že řízení v USA i některá dopravní pravidla se liší od těch Českých. V USA se i praktické zkoušky dělají v autě s automatem a na manuál skoro nikde nenarazíte.

A věděli jste, že v Americe je možné projet na červenou, když chcete odbočit vpravo? A že řízení aut v Kalifornii a jejich dopravní situace je nejhorší ve Spojených Státech?