Podnikání v USA: Jak si založit živnost a jaké obory nejvíce frčí?

Podnikání v USA nabízí spoustu příležitostí i pro nerezidenty. V Americe si můžete založit firmu nebo se stát živnostníkem, aniž byste při tom museli překonávat velké byrokratické překážky. Před začátkem podnikání v Americe je potřeba získat pracovní vízum, požádat o daňové identifikační číslo, otevřít si bankovní účet a zřídit si americkou poštovní adresu.

Podnikání v USA

USA je země neomezených možností, a to platí i pro podnikání. Podnikání v USA je jednoduché i pro osoby, které nejsou občany Spojených států nebo na území USA nemají trvalé bydliště. Podnikatelské prostředí je v Americe velmi příznivé a svůj business tam můžete oficiálně rozjet během pár dní.

Jak podnikat v USA

Pokud chcete začít podnikat v Americe, prvně se rozhodněte, jestli budete pracovat jako OSVČ nebo si založíte firmu. Rozhodněte se také, v jakém státě budete živnost nebo firmu provozovat. Každý stát má jiné daňové zatížení. Mezi podnikatelsky nejpříznivější státy se řadí například Nevada, Arkansas, Delaware nebo Wyoming.

Práce v pohostinství v USA
USA patří mezi země s podporujícím podnikatelským prostředím.

Založení živnosti v USA

Pokud chcete v USA pracovat jako OSVČ (Sole Proprietor), není potřeba si zařizovat živnost. Stačí, když se přihlásíte na místním úřadě jako plátce daně. Nevýhodou živnostníka je, že stejně jako v ČR ručí celým svým majetkem.

Pro podnikání v USA potřebujete americké daňové číslo. Pokud budete podnikat na živnost, požádejte o ITIN (Individual Tax Identification Number) na úřadě Internal Revenue Service.

Zároveň si zřiďte americkou poštovní adresu, kam vám bude chodit veškerá úřední korespondence. Pokud tuto možnost nemáte, využijte služby virtuální kanceláře. Důležité je i otevření amerického bankovního účtu, ke kterému potřebujete daňové číslo a cestovní pas.

Daně pro OSVČ v USA

V USA se rozlišují federální, státní a místní daně. OSVČ platí Daň ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 15,3 % a Federální daň z příjmů, která se pohybuje v rozmezí 10 – 37 % v závislosti na velikosti příjmů.

Jak založit firmu v USA

Pokud chcete v USA založit firmu, například pro offshore podnikání, nejdříve se rozhodněte pro druh firmy, která se nejvíce hodí k vašemu podnikání. Můžete si vybrat ze dvou druhů.

 • LLC. Tato společnost je podobná našemu s.r.o. Pro cizince je to nejsnadnější možnost, jak začít. Ručíte pouze majetkem společnosti a nikoliv svým vlastním. Výhodou jsou i jednoduché daňové struktury, kdy platíte pouze daň z příjmů ze svého výdělku.
 • C-Corporation. Obdoba naší akciové společnosti, která je vhodná pro skupinu investorů. Nevýhodou je, že podléhá dvojímu zdanění. Daní se zisk i dividendy akcionářů. Je vhodná pro ty, kteří chtějí snadno převést podíly ve firmě na někoho dalšího, třeba zahraniční investory.

V případě založení společnosti musíte získat Tax ID neboli EIN (Employer Identification Number), o který si zažádáte na úřadě Internal Revenue Service. Dále je potřeba mít zřízenou americkou poštovní adresu a bankovní účet.

fitness trenér
Živíte se jako fitness trenér? V USA máte šanci na úspěch.

Vízum pro podnikání v USA

Pokud chcete v USA rozjet svůj business, bez pracovních víz se neobejdete. Víza je potřeba pravidelně obnovovat. Nejsnadněji dostupné vízum, které se vydává za účelem podnikání je E-2 vízum. K tomuto vízu je potřeba vlastnit alespoň polovinu podniku nebo ho řídit. Platnost víza jsou dva roky.

Dalším vízem je L-1 vízum, které je vydáváno pro manažery společností, které jsou spjaté se společností v USA.  Speciálním druhem víza je O-1 vízum, které je vydáváno lidem s mimořádnými schopnostmi v oboru, které jsou v USA potřeba.

Co frčí v Americe

Chcete si založit živnost v USA? Zaměřte své podnikání na obory, po kterých je v Americe největší poptávka.

Mezi nejhledanější práce v USA patří:

 • stravovací služby,
 • stavebnictví,
 • masáže, fitness, manikúra a pedikúra,
 • taxikáři a řidiči,
 • tesaři, instalatéři a zahradníci,
 • realitní agenti,
 • psychologové,
 • veterináři a ošetřovatelé zvířat,
 • právníci a finančníci.