Studování střední školy v USA je snem mnoha českých teenegerů. Dnešní možnosti jsou již prakticky neomezené, a tak není problém jim tento sen splnit. Co všechno studium obnáší a co by pro to člověk měl udělat?

Školství v USA

Školský systém v Americe nabízí dva typy středních škol – soukromé a veřejné. Pokud se rozhodnete pro studium v USA, můžete si z těchto dvou možností vybrat.

Kvalitnější výuku nabízejí soukromé školy, avšak počítejte s vysokým školným. Americké střední školy veřejné díky systému SEVIS nabízí studium za mnohem nižších finančních podmínek.

Vzdělávací systém USA

Co stát, to jiný vzdělávací systém. Střední škola v Americe trvá tak jako u nás čtyři roky, ročníky jsou označeny názvy:

  • Freshman
  • Sophomore
  • Junior
  • Senior

Po celou dobu studia studenti sbírají kredity – podobně je to i na vysokých školách. Jakmile student dosáhne požadovaného množství, získává diplom o ukončení střední školy tvz. high school diploma.

Většině škol začíná školní rok v srpnu a končí v červnu (první semestr začíná od konce srpna do prosince a druhý semestr trvá od ledna do června). Při klasickém čtyřletém studiu má student každý rok absolvovat 6-7 předmětů, každý stát má tento typ podmínky jiný. Zajímavé je, že student si sám volí výběr těchto předmětů.

Hodnocení studentů

Na rozdíl od našeho číselného hodnocení, americké střední školy používají známkování pomocí písmen – A, B, C, D a F. Dále se pak známkuje na základě procent, které student získá za určitý test nebo úkol. Právě úkolům se klade největší váha při rozhodování o konečné známce. Student by se měl snažit celé čtyři roky, protože pro přijetí na univerzitu jsou právě tyto známky rozhodujícím faktorem.

Kdo má nárok na stipendium na střední škole v USA

Studenti, kteří mají velmi nadprůměrné výsledky, nebo je jejich talent opravdu jedinečný mohou za pomoci agentury získat stipendium, které pokryje většinu školného (dokonce může získat i studium zdarma). I tuto možnost americká střední škola nabízí.

Studium střední školy v USA

Rozhodli jste se, že chcete studovat střední školu v Americe? Je potřeba, abyste si vybrali vhodnou agenturu, která vám toto studium zprostředkuje. Výběr této agentury volte pečlivě, dejte spíše na reference studentů, kteří studium střední školy v USA již absolvovali.

Důležité je také je splnit požadované podmínky:

  • Věk mezi 15 – 18,5 roku
  • Jazyková úroveň minimálně intermediate
  • Hodnocení učitele
  • Minimální počet bodů 222 v jazykovém ELTIS testu
  • Studijní průměr nesmí být horší než 3
  • Vízum typu J1

Každá agentura je jiná a každá má jiné možnosti a podmínky. Při výběru si vyžádejte seznam středních škol v USA, můžete se tak rozhodovat i podle lokality a podle toho, zda je škola státní nebo soukromá škola.

Kolik to stojí? Rok studia v USA

Pokud se student rozhodne pro roční studium v USA, je automaticky přiřazen na státní školu. Celý školní rok – tedy školné se pohybuje kolem 150 000 Kč.

Tato cena většinou zahrnuje studium na státní škole, ubytování v hostitelské rodině, zdravotní pojištění, služby koordinátora, vyřízení amerického víza apod. Cena se taky odvíjí od dané agentury.

Co v ceně však zahrnuto není, jsou školní pomůcky, zpáteční letenka a týdenní kapesné. Měli byste být připraveni, že celý pobyt v USA není levnou záležitostí.

Ubytování v rodině

Studium se odehrává na základě tzv. výměnných pobytů na středních školách. Každý student má agenturou zařízené ubytování v amerických rodinách. Nečekejte, že rodina je placena z vašich poplatků, jde o výměnný program na středních školách čistě dobročinný, tudíž rodina z tohoto ubytování nemá žádné provize.

Ubytování v rodinách

Studium v USA a dlouhodobý studijní pobyt je zaměřen na zlepšení jazykových dovedností. Nedoporučuje se časté kontaktování s rodinou a přáteli v České republice. V rodině pro studenta platí jistá pravidla, na kterých se s nimi při příjezdu dohodne. Je však dobré se s rodinou seznámit už předtím, než do USA odcestuje, například pomocí služby Skype. Pro studium střední školy v USA po dobu celých čtyř let je určeno vízum F1.