Zamítnutí víza do USA

Jedete do USA cestovat, navštívit rodinu, nebo jen na dovolenou? Ve většině těchto případů budete žádat o Estu, neboli návštěvnické, nepřistěhovalecké vízum. Co se ale bude dít po zamítnutí víza so USA?

Co je Esta?

Esta, neboli elektronický systém pro cestovní povolení je žádost, která nahrazuje vízum pro občany zemí bezvízového programu. Kam právě spadá i Česká Republika.

Esta jako taková vám ale nezajistí vstup do usa. Poslední slovo mají až úředníci na imigračním oddělení na americkém letišti.

První krok je snadná elektronická registrace. Ten další už jen zaplatit poplatek a vyčkat, až vám Estu pošlou emailem.

Esta je platná po dobu dvou let od jejího schválení. Nebo do uplynutí doby platnosti vašeho pasu, na který vám byla Esta vystavena.

Při jedné návštěvě můžete s platnou Esta zůstat v USA až po dobu 90 dní. To znamená, že po dobu dvou let platnosti vám Esta umožní opakovaný vstup do USA.

Kdybyste si nevěděli rady, jak toto povolení získat, zde najdete mnoho užitečných informací: ESTA víza 

Jak dlouho trvá vyřízení víza do USA?

Po prvotní elektronické registraci na stránkách  Official ESTA Application a po zaplacení byste měli Estu obdržet během několika hodin.

Doporučený deadline pro vyřízení je min. 72 hodin před odletem. Ale samozřejmě se může stát, že vám Estu z nějakého důvodu zamítnou.

Proto je lepší řešit povolení dříve a popřípadě zažádat o turistická víza. Proces se pak může protáhnout až na několik týdnů.

V případě ostatních víz si hned po prvotní registraci na stránkách USEmbassy.gov domluvíte schůzku přímo na ambasádě.

Tento pohovor se může konat v rozmezí jednoho až dvou týdnů od registrace. Poté se stačí dostavit na pohovor a mít všechny potřebné a ambasádě vyhovující dokumenty a víza jsou vaše.

V případě schválení vaší žádosti vám váš cestovní pas a vízum ambasáda vrátí prostřednictvím kurýrní služby. Nebo si můžete pas i vyzvednout na jedné z poboček této služby.

To, jak dlouho bude trvat vízum získat je ovšem velice individuální. V případě zamítnutí a případného odvolání budete muset požádat o další schůzku a tím se proces automaticky prodlouží.

Jak obnovit Esta povolení?

Jestli Estu již máte a chystali jste se ji prodloužit, bohužel to není možné. V případě, že vaše Esta již vypršela, můžete pouze zažádat o novou.

Již existující povolení ale není možno prodloužit. Nemusíte ovšem čekat na vypršení platnosti Esta a můžete si o novou zažádat s předstihem ještě před uplynutí platnosti té předchozí.

Skupinová žádost o Esta povolení

Můžete také podat skupinovou Esta žádost, jestli že cestujete s někým dalším. Tato skupinová žádost může zahrnovat až 50 lidí. Ovšem osoby zařazené do skupiny nemusí cestovat společně. K identifikaci žadatelů skupiny slouží jedinečné identifikační číslo.

Zamítnutí žádosti o vízum

Každý z nás se zamítnutí víza do USA trochu bojí. Ano, bohužel se může stát, že vám vízum z nějakého důvodu na ambasádě zamítnou. Ať žádáte o Estu, nebo jakékoliv vízum, přesvědčte se, že je žádost pravdivě a pečlivě vyplněna.

Ať je to Esta, turistické vízum do USA, či studijní, nebo pracovní, vždy je malá šance, že ambasádě nebudou vyhovovat některé informace.

Víza bývají většinou zamítnuta například z důvodu nejasných či nepravdivých údajů, nebo z podezření na nelegální činnost. Na Estu totiž není legální pracovat, ani studovat

Další časté důvody jsou poplatky, nebo neúplná žádost. Někdy není úplně jasné vaše sociální zázemí v Česku, které je pro ambasádu velmi důležité.

Ambasádu může dodatečně zajímat váš legální pobyt i zaměstnání v České Republice. Důvody zamítnutí i dodatečné požadované informace i jsou ovšem velmi individuální. 

Ambasádu může také zajímat vaše kariéra, ale i vaše finanční, sociální, rodinné, nebo majetkové poměry.

Další informace k zamítnutí žádosti o víza najdete na oficiálních stránkách velvyslanectví.

Odvolání

Ať už byl důvod zamítnutí jakýkoliv, můžete požadované informace či dokumenty dodat a zažádat o takzvané odvolání. Takové odvolání můžete podat prakticky kdykoliv až do jednoho roku od primárního zažádání o povolení. 

Jestli tak uděláte a dodatečné informace budou ambasádě vyhovovat, vízum můžete dodatečně získat. V tomto případě ani nemusíte znovu platit vízový poplatek.

V některých případech jsou i ta dodatečná odvolání zamítnuta. Taková rozhodnutí mohou znamenat, že ambasáda bude rozumět vaší situaci, ale rozhodne se vám vízum neudělit. Třeba proto, že jste nevyvrátili jejich domněnku, že do USA v rámci turistického víza cestujete za nelegální prací.

Zkrátka nikdy nemá smysl se na ambasádu vracet, pokud na vaší zamítnuté žádosti cokoliv nevylepšíte, nebo nezměníte.

Zamítnutí víza do USA

Jestli vám bude z jakéhokoliv důvodu zamítnuta Esta, můžete požádat o novou po 10 dnech. O ostatní víza prakticky kdykoliv, kdy máte potřebné informace a dokumenty k dispozici. 

Pokud z jakéhokoliv důvodu do Esta žádosti zahrnete nepravdivé informace, neodvolatelně ztratíte právo cestovat v rámci bezvízového programu.